Инкон изламасдик,имкон булганда макон изламасдик макон булганда. Ёр васлини бунча куп исдамасдике умар хайом умар хайом рубоилари

Нет сообщений в этой теме.